“Bu Maçı Alıcaz” Spor, Medya ve Toplum Paneli

Moderatör:
Altuğ Akın-İEÜ Medya ve İletişim Bölümü

Konuşmacılar:
Ahmet Talimciler-Ege Üniversitesi
Erman Gönülşen-Lig TV
Burkal Efe Sakızlıoğlu-Taraftar Hakları Derneği
Sencer Yücel-Eurosport ve Socrates