Türk Bankacılık Sektörünün Genel Yapısı, Değişen Rolü ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumu Konferansı

Açılış Konuşmaları:

Ekrem Demirtaş-İzmir Ekonomi Üniversitesi Kurucusu, Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Can Şımga Muğan-İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen-İEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Emekli İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi “Türk Özel Banka Hukuku, Genel Bir Değerlendirme”
Prof. Dr. Christos Gortsos-İEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi “Türk İdari Bankacılık Hukuku (Düzenlemeler ve Denetim”
Dr. Ekrem Keskin-Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri “Ulusal ve Uluslararası Boyuttaki Ekonomi Politikasının ve Kural Değişikliklerinin Yansımaları”
Kasım Akdeniz-Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü “Kredi Kayıt Bürosu’nun Bankacılık ve Reel Sektördeki Rolü”