Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin iş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve yüksek lisans programları olarak, ülkemizde ve dünyada iş kazaları veya meslek
hastalıkları sonucu ölen veya yaralanan ya da sağlıklarını kaybedenleri anma etkinliklerinin bir parçası olmayı amaçladık.
Bu yıl, sabah oturumunda ILO’nun 2016 yılı teması; iş stresi konusunda sunumların ardından sosyal taraflar ve ilgili kurum ve kuruluşların iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını dinlemeyi, öğleden sonra “iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mi, yoksa iş kazaları ve meslek hastalıkları mı daha maliyetli” sorusunu tartışmayı gündemimize aldık.

I. OTURUM

II. OTURUM

III. OTURUM