Göç ve İltica Uluslararası Sempozyumu

Açılış Konuşmaları:
Av. Aydın Özcan / İzmir Barosu Başkanı
Ekrem Demirtaş / İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu / Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Aziz Kocaoğlu / İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Huriye Kubilay
(İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Tarihsel Gelişimi İçindeki Sığınma Hukuku
Prof. Dr. Helmut Goerlich
(Almanya Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Türk Yabancılar ve Mülteciler Hukukuna Getirdiği Yenilikler
Prof. Dr. Bülent Çiçekli
(Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Türkiye’deki Sığınmacı ve Mültecilerin Korumasına İlişkin Hususlar
Karim Atassi
(BMMYK Türkiye, Temsilci Yardımcısı)
Geri Kabul Antlaşması
Prof. Dr. Işıl Özkan
(Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

II.OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Veli Özer Özbek
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Göçmenler ve İnsan Hakları
Prof. Dr. Rolf Gutmann
(Avukat Stuttgart/Almanya-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Türk Yargı Sisteminde Yabancıların Durumu
Doç. Dr. Hacı Can
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu ve Entegrasyonun Yasal Göstergeleri
Doç. Dr. Sibel Safi
(Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Uluslararası Hukukta Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Ayrımı Üzerine Bir Analiz
Yrd. Doç. Dr. Esra Katıman
(İzmir Ekonomi Üniversitesi)

III.OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Oğuz Atalay
(Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Mülteciler Hakkında AB – Türkiye:
İşbirliği Gelişmeler ve Problemler
Doç. Dr. Alexander Buergin
(İzmir Ekonomi Ünv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Düzensiz ve Karma Göç Hareketlerinin
Sınırlarda Kontrolü: AB-Türkiye İşbirliği Yrd. Doç. Dr. Ela Gökalp Aras
(Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Sığınma Hukuku ve AİHS
Dr. Ralph Zimmermann
(Almanya Leipzig Üniversitesi)

IV. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu
(İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Mültecilerin Gezi Belgelerine İlişkin Kısa Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Anıl Çamyamaç
(İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Baro ve Avukatların Göç ve İlticadaki Rolü Av. Taner KILIÇ
(İzmir Barosu Üyesi)
Türkiye’ye Sığınan Yabancıların Hukuki Statüsü
Yrd. Doç. Dr. Münevver Aktaş
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

V. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Havutcu
(Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Yunan Ceza Kanunu Kapsamında Kaçakçılar
Prof. Dr.Panagiotis Andrikopoulos
(Atina Barosu Avukatı -Paris Üniversitesi)
Göçün Mali Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Murat Batı
(İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Göçmenliğe Şüpheci Yaklaşanlar Neden Aynı Zamanda Kamuoyu ile de Mücadele Ediyor?
Av.Vasileios Trıantafyllou
(Uluslararası Barolar Birliği Üyesi-Uluslararası Tahkim Mahkemesi Üyesi)

VI.OTURUM
Oturum Başkanı
Av. Mustafa Çetin
(İzmir Barosu Başkan Yardımcısı)
Av. Aydın Özcan
(İzmir Barosu Başkanı )
Av. Nikolaos Valergakis
(Selanik Barosu Başkanlığı)
Av. Apostolos Paraskevas Komnınakas
(Midilli Barosu Başkanlığı)
Av.Emilia Nedeva
(Plovdiv Barosu Başkanlığı)