Technology Enhanced Learning in HE – Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Eğitim

serach“Technology Enhanced Learning in Higher Education Conference” organised by Izmir University of Economics
All recordings are presented in English and Turkish.
For more on the conference please click here
June 28, 2014

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Eğitim Uygulamaları Konferansı
Tüm kayıtlar Türkçe ve İngilizce olarak izlenebilir.
Konferansla ilgili bilgiler için lütfen buraya klikleyin
28 Haziran 2014

 

Keynotes / Açılış Sunumları

– Teaching the Net Generation / Net Kuşağına Öğretmek (Prof. Dr. Seeram Ramakrishna, National University of Singapore)
– Flexible Pedagogies: Technology Enhanced Learning / Esnek Pedagojiler: Teknoloji Destekli Öğrenme (Prof. Dr. Neil Gordon -via Video Conference, University of Hull)
– Exploring Differing Views of Technology for University Teaching and Learning / Üniversite Eğitimi için Teknoloji Konusunda Farklı Bakış Açılarını Keşfetmek (Adrian Kirkwood, The Open University)

English Audio Track

Türkçe Ses İzi

 

Session I / Oturum I: Alternative Teaching Methods for New Generations /Yeni Nesil için Alternatif Öğrenme Yöntemleri

– Understanding Youth: Psychological perspective / Günümüz gençlerini anlamak: Psikolojik perspektif (Prof. Dr. Figen Çok, TED Üniversitesi)
– Blended Learning / Harmanlanmış Öğrenme Ortamları (Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi)
– Entrepreneurship through ICT in Higher Education / Yüksek Öğrenimde Bilgi ve İletişim Teknolojisi Aracılığıyla Girişimcilik (Assoc. Dr. Selçuk Özdemir, Gazi Üniversitesi)
– Data Mining and Learning Analytics Applications in Educational Environments / Eğitsel Ortamlarda Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği Uygulamaları (Gökhan Akçapınar, Hacettepe Üniversitesi)
– Eğitimde Yeni Arayışlar – Flipped Classroom / Search for Novelty in Education (Prof. Dr. Petek Aşkar, TED Üniversitesi)

English Audio Track

Türkçe Ses İzi

 

Session II / Oturum II: Alternative Teaching Methods Practices / Alternatif Yöntem Uygulamaları

– OER, MOOCs and Micro Learnings (Damla Yıldırım, PhD – TU Ilmenau)
– Basic Characteristics and Problems of Learning-Teaching Processes in Distanced Higher Education/ Uzaktan Yükseköğretimde Uygulanan Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Temel Karakteristikleri ve Sorunları (Prof. Dr. Nurettin Şimşek, Ankara Üniversitesi)
– Mobile Learning and Refactoring of Online Courses / E-Öğrenmede Refaktoring (Assoc. Dr. Ömer Delialioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
– Creative Learning Environments in Higher Education: Schön’s Reflective Practice Modal / Yüksek Öğrenimde Yaratıcı Öğrenme Ortamları (Assoc. Dr. Ö. Osman Demirbaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi)

English Audio Track

Türkçe Ses İzi