İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

Sahibi Prof. Dr. Oğuz Esen
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gökçen Karanfil
Haber Ekibi  Oktay Pirbudak | Görkem Görümlü | Yiğit Ata | Nihal Çelik | Hasan Deniz Çizmeci | Nazife Ecem Erim | Şive Karataş | Dilan Özbey | Fundanur Öztürk | Çağlar Üstünbaş
Tasarım Ekibi Ahmet Yalçın | Yağız Baştürk