İNTİHAL TUZAĞI

Geçtiğimiz ay İzmir Ekonomi Üiversitesi (İEÜ)  Öğretim Görevlisi Anita Atacan, intihali anlatan bir workshop düzenledi. İntihal nedir, üniversitenin yaptırımları nelerdir ve intihal yapmaktan nasıl kaçınılır gibi soruların cevaplarını İEÜ öğrencileri için derledik

İntihal nedir?
İntihal, diğer bir deyişle fikir hırsızlığıdır. Başka birinin daha önce yazmış veya söylemiş olduğu sözleri bilmeden ya da bilerek yeniden yazmak, internetten kopyalamak, kelimeleri değiştirerek tekrar yazmak ya da özetlemektir.

Hangi davranışlar intihal sayılır?
Sınavlarda kopya çekmek, başka bir öğrencinin ödevini kendi ödevi olarak teslim etmek, para karşılığı ödev yaptırmak, başka birinin yazısından alıntı yapıp kendi eseriymiş gibi göstermek, kaynak veya kişiden alıntı yapıp yanlış şekilde göstermek intihale girer.

İntihal yapıldığı nasıl ortaya çıkar?
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) Kütüphanesi veritabanlarında bulunan URKUND, akademisyenlerin göndermiş olduğu dökümanları analiz ederek, elektronik ortamdaki eşleşmeyi yüzdelik olarak bildirir.

 Internet kaynaklarını kullanırken neden dikkatli olmak gerekir ve bunu nasıl yapılabilir?
Bilgi değişebilir, güncellenebilir ya da yanlış olabilir. Linklerin ne zaman güncellendiklerini, güvenilirliklerini ve doğruluklarını kontrol etmek internet kaynaklarını kullanırken yapılması gereken ilk aşamadır.

İntihalden nasıl kaçınılır?
İntihalin önlenmesi,  kişilere akademik yazım becerilerinin kazandırılmasıyla olur.  Kişi bu becerileri kazandıktan sonra kendi yazma stilini tezinde veya makalesinde yansıtır. İntihal bilerek veya bilmeyerek yapılan bir şeydir.  Bilmeyerek yapılmış olsa bile intihal, kişilerin ve kurumların akademik saygınlığına gölge düşüren bir suçtur. İntihali önlemek için bazı yazma becerilerinin bireye kazandırılması gerekmektedir. Bunlar; “paraphrase” ve “summary”dir. Ayrıca, kişi materyal üzerinde kendi notlarını alarak, kopyalamak yerine kendi kelimelerini kullanarak ve makalesinde kaynakça bölümüne kullandığı bütün kaynakları yazarak intihalden kaçınmış olur.

İntihalin yaptırımı var mıdır?
Okuldan atılma, disiplin cezası alma, akademik ünvanın kişinin elinden alınması intihal yapan kişilerin alacakları cezalardır. Bunun yanı sıra, ödevden ya da dersten kalmak, akademiden atılmak, güvenilmez bir öğrenci olduğunu belgelemek intihalin sonuçları arasındadır.