Organising committee

Prof. Dr. Sevda Alankuş
Assist. Prof. Dr. Gökçen Karanfil
Assist. Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu
Serkan Şavk
Burak Doğu
Hande Ertınas
Rana Kuddaş
Sumru Yıldırım Kaya