Abstract: Anita Sezgener

Anita Sezgener
CİN AYŞE: Bağımsız bir Yayıncılık Deneyimi

‘Eylem dolu bir kaçış çizgisi’ çizme arzusunda olan ve 2008 yılında Anita Sezgener editörlüğünde yola koyulan kadınların kültür-sanat-edebiyat fanzini Cin Ayşe, bir görünürlük projesi. Son iki sayıdır belli kriterler gözetilmek koşuluyla erkek kotası uyguluyor. LGBTT bireylerle dayanışmayı özellikle önemsiyor.

Alternatif ve bağımsız yayıncılığı tanımlarken uğranılan bazı yaklaşımlardan bahsetmeli ilkin: Kendi kanalında yürüyen, ana akıma kapılıp gitmeyen, onun dışında gündemler belirleyebilen, iktidar karşıtı duruşa titizlenen, okuruyla ve takipçisiyle yakın ilişkiyi gözeten, reklam almayan, sermaye gruplarıyla işbirliğine girmeyen, gönüllülük ve dayanışmayı ön planda tutan, vb… İşte bu noktada Cin Ayşe’nin nerede durduğuna buradan açılarak bakabiliriz.

Cin Ayşe fanzin ruhunda, dergi oylumunda olup 6 ayda bir çıkar. Ve belirgin amaçları vardır. Bunlardan ilki, kadınların yazdıklarına sansürsüz, genel ahlâkı dışarıda bırakarak görünürlük kazandırmak; kadının tarihin dışına bırakılmışlığına, itilmişliğine sekte vurmak. Amaçlardan bir diğeri de, kaz(ı)ma işlemi yapmak. Bu kazı çalışmasının en temel amacı kadının, eril anlayışla kurulu sanat ve edebiyat tarihindeki yerini yeniden teslim etmek. Tarihin içinde bir kazıma işlemi gerçekleştirmek için belirli dosyalar hazırlıyor Cin Ayşe: ‘Kadınların Dada’sı’, ‘Beat Kuşağı Kadınları’, ’Kadınların Sürrealizm’i’ ve ‘Art Brut Kadınları’, ‘Kadınların Fluxus’u’. Ayrıca, ’Beden’ ve ‘Yas’ gibi tematik sayıları da var. Aynı zamanda, kadınların “dile düşme”si işte bu. Susmanız beklenen bir alanda ‘konuşan’ oluyorsunuz. Bu amaçlar doğrultusunda kendine şu sloganı uygun buluyor  Cin Ayşe: Hafızalara taze, deltalara su…

http://www.cinayse.blogspot.com