Yeni Asır Bölge Haberler Müdürü Ali Kayadibi’nin konuk olduğu “Medya ve İletişim Dili” söyleşisi 16 Aralık 2010 günü gerçekleşti. Medyada iletişimin dilinin öneminden bahseden Kayadibi; “Güzel konuşan insan saygıya ulaşan ve kabul gören insandır. Güzel konuşmak için herşeyden önce bilgi sahibi olmak gerekir. Etkili iletişim kuran insan kendini daha iyi ifade ettiği için daha mutlu olacaktır. Bizi konuşturan bilgidir. Daha çok kitap okuyan ve daha fazla bilgi birikimine sahip olan insan etkili iletişimde bir adım daha öndedir. İnsanları ikna etmek ve değiştirmek için etkili iletişim ve konuşma sanatını iyi bilmek gerekmektedir. İnsanlara fikirlerimizi dikte etmek yerine insanlara kendimizi anlatmamız daha önemlidir. İnsanın özgüveninin ve birşeylere ulaşma arzusunun güçlü olması etkili iletişimin ilk kurallarındandır. Bunun yanında insanın kullandığı vücut dili de etkili iletişimde önemlidir” dedi.

Graphic1