Yeni Asır Bölge Haberler Müdürü Ali Kayadibi’nin konuk olduğu “Medya ve İletişim Dili” söyleşisi 16 Aralık 2010 günü gerçekleşti. Medyada iletişimin dilinin öneminden bahseden Kayadibi; “Güzel konuşan insan saygıya ulaşan ve kabul gören insandır. Güzel konuşmak için herşeyden önce bilgi sahibi olmak gerekir. Etkili iletişim kuran insan kendini daha iyi ifade ettiği için daha mutlu...