// archives

Tez Önermeleri

This category contains 5 posts

Reklamlarda Kadının Temsili: Kadın Dergileri Üzerine Bir Çalışma / Zeynep Büyüksaraç

Özet Günümüz toplumlarında kadın ve erkek kimliğinin şekillenmesinde toplumdaki ekonomik, ideolojik, politik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra medyanın etkisi büyüktür. Medya yaşantımızda neler olup bittiğini sürekli olarak insanlara aktaran ve bazı düşünce yapılarını insanlara öğreten eden bir araçtır. Bu çalışma kitle iletişim araçlarından biri olan dergiler aracılığıyla reklamlarda kadınlara dair ne tip profiller çizdiğini araştıracaktır. […]

2000’li Yıllarda Türkiye’deki Televizyon Dizilerinde Kurulan Birey ve Aile Modelleri – Yeni Muhafazakârlığın Medyada Temsili / Halil Türkden

“Yeni olan şey, yeni muhafazakârlığın semantik yani anlambilimsel özü değildir; yeni olan onun uygulandığı tarihi bağlamdır. Yeni muhafazakârlık bir tepkidir. Tehdit altında gördüğü Batılı toplumların liberal akılcılığının siyasal savunmasını yapar. Yeni muhafazakârlık ile burjuva modernliğinin kendisi muhafazakâr hale gelmiştir. Bizler, ‘eski muhafazakârlığın’ bir yanda ‘yeni sağ’ öte yanda ‘yeni muhafazakârlık’ olmak üzere ayrı dokular halinde […]

Kadına Yönelik Şiddet İçerikli Haberlerin “Erkeklik” Algısı Ekseninde Değerlendirilmesi: İzmir Ekonomi Üniversitesi Erkek Öğrencilerin Haber Okumaları Üzerine Bir Çalışma / Zülal Karapanca

Özet  Türkiye’de kadına karşı şiddet gün geçtikçe artan ve çözülmesi oldukça güç bir sorun haline gelmiştir. Seyretme eylemini kolaylaştıran ve yaygınlaştıran aynı zamanda şiddeti gündelik yaşamın olağan bir parçası haline dönüştüren televizyon; hareketli görüntüyü, gelişmiş ses ve resim teknolojilerini kullanma ve “şimdi ve burada” hissettirebilmesi ayrıcalığına sahiptir. Şiddeti zengin bir görsel-işitsel şölen atmosferinde sunması şiddetin […]

Masallarda ve Animasyonlarda Ortak Anlatılar – Kadın Kimliğinin Yeniden İnşası / İpek Artun

Özet: İletişimin başladığı andan itibaren insanlar birbirleriyle bir takım konuları paylaşmakta ve bulundukları koşullar çerçevesinde kendi yorumlarını getirmektedirler. İnsanların birbirleri ile kurdukları iletişimde kullanılan araçlar arasında ilk sırayı işaretler almaktadır. Karşısındaki kişilerle vücudunu ya da doğal simgeleri kullanarak iletişim kuran insan, sonraları kendi sesini kullanarak haberleşmeyi keşfetmiştir. İlk insanların, kendini ifade etmek için kullandıkları bir […]

Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medyada Kadının Dil Kullanımı / Begüm Uysalefe

Özet İnternetin bir kamusal alan olup olmadığı konusunda iki farklı yaklaşım vardır. İlk tartışma, sosyal medyanın yeni bir kamusal alan olarak incelenmesine ve bu yeni sanal alan çevresinde kamusal alanın nasıl biçimlendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Örneğin; Polat’a göre, bu görüş ‘internetin çevrimiçi müzakerelere yüzyüze iletişim sınırlılıklarından farklı olarak yenilikler getirdiğini ve  bu  yeniliklerin  kamusal  alanın  genişlemesinde  […]

Takvim

June 2021
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930